Get Adobe Flash player

 

 

Avlopp

Eftersom vi ska bygga en helt ny byggnad så ställer kommunen hårda krav på avloppsanläggningen. Efter att ha grävt en provgrop och konstaterat att marken i huvudsak består av lera så fick vi nej av kommunen till att anlägga ett avlopp med infiltration. Deras förslag blev en sluten tank och bara sommaraktiviteter. Det kunde vi inte acceptera eftersom en av grundtankarna med kretsloppshuset är åretruntaktiviteter för att kunna få en inkomst även under vintern. Vi började kolla runt på nätet och läste om olika avloppslösningar men tyvärr så finns det inte så mycket skrivet om det. Det finns olika avhandlingar att läsa men inget konkret som man vill ha när man är i byggtagen. Tillsammans med miljö och byggkontoret kunde vi i alla fall pussla ihop ett avlopp så att båda parterna blev nöjda.

Lösningen blev att vi ska anlägga ett avloppsystem för fyra hushåll (eftersom vi ska ha kök, kafé och B&B). Ha urinseparerande, snålspolande toaletter (Dubletten) för att på så vis bli av med det mesta av fosforen. På svartvattnet blir det först slamavskiljare ( tre tankar på vardera 2 kubikmeter), sedan en markbädd som består av ett gruslager som ligger på gummiduk och plastmoduler där det bildas en biohud som renar vattnet. Slutligen efter markbädden blir det en så kallad Rotzon som kan liknas vid en konstgjord våtmark, en bassäng med grus där det växer våtmarksväxter. Just rotzoner är ett relativt otestat kapitel men har byggts på en del håll. Eftersom vi bor i norrland med kalla vintrar så fick det bli en täckt rotzon för att förhindra frysning. I rotzonen efterpoleras avloppsvattnet för att slutligen släppas ut i ett dike. Till våren ska vi plantera Kaveldun som har ordentliga rötter och förökar sig bland annat genom jordlöpare.

Tillbaka

5 kubm urintank

Tre st slamavskiljare

 

15 m lång och 2 m bred grop till markbädden

Här syns det tjocka, kompakta lerlagret i marken

Här läggs gummiduken ut

Gummiduken spikas fast i leran med 5 tums spik

Ett första 15 cm tjockt singellager

Utloppsrörens genomgång i gummiduken

Ett nytt singellager ovanpå utloppsrören

Ett 80 cm sandlager läggs ovanpå singeln

En plastmodul där det ska bildas biohud

24 moduler med inloppsrör o avluftning

Utloppet är byggt så att vattnet hela tiden håller 80 cm djup

Inloppsröret till rotzonen i singel, i övrigt sand

 

 

 

 

 

 

 

Den färdiga rotzonen på ca 30 kvm, nu fattas bara kaveldunet