Get Adobe Flash player

 

 

Lerklining

Första genomgången av lerblandningen.

Första genomgången av lerblandningen.

Första lagret lerputs läggs på

Första lagret lerputs läggs på

Lerklining av vägg

Lerklining av vägg

Första lagret lerputs färdigt

Första lagret lerputs färdigt

Murarmästaren murar med lerbruk

Murarmästaren murar med lerbruk

Tegelväggen muras med lerbruk.

Toan får en synlig tegelvägg.

Eftersom det inte blev något halmbalshus ville vi ändå prova att ha lerputs på innerväggarna. Dels för att det är vackert och dels för att det är miljövänligt, billigt,
förbättrar innomhusklimatet och finns på gården.

Leran grävdes upp på vår åker och blandades med koskit och halm från granngården samt med mursand. För att blanda bruket går det inte med en vanlig betongblandare utan det krävs en så kallad tvångsblandare där burken står stilla och knivarna roterar.

Vi la putsen direkt på råsponten i två lager, grovputs på ca 3 – 5 cm som fick torka i tre veckor och ett finputslager på ca 1 -2 cm.

Tillbaka