Get Adobe Flash player

 

 

Stommen (Ramvirket)

Nu har jag kommit igång med att förbereda ramvirket. Hyr en lokal på byn där jag kan hålla till med snickerierna. Den är tillräckligt stor för att inrymma maskiner och att timra upp en hel gavel som mäter 8 x 7,5 meter.

Det blir fyra stolpar på varje gavel och stolparna är 5,49 m långa och 0,15 m i fyrkant. Det är rejäla pjäser som skal hyvlas, tappas och göras hål i, så de dagarna som man jobbar med stolpar och mellan-bjälkar behöver man inte gå på gymmet (vilket jag i och för sig inte gör annars heller).

Huset består av fem sektioner (som gaveln) med bjälkar och snesträvor emellan. Lägger in lite bilder på takstolsdelen på en sektion.

Tillbaka
Se filmen om resning av en ramvirkessektion

Ramvirket på tork.

Skarv på nedre takstolsbalken

En liten kombimaskin får räcka till hyvling och justersågning

Urtag för pelare och ekregel

Stolpar till gaveln, 5,49 m

Alla synliga hörn ska fasas 45 grader

Virke till snesträvorna

Infälld ekregel för lägndsgående bjälkar

En ramverkssektion lyfts på plats

En ramverkssektion lyfts på plats

Sektionerna sätts samman med längsgående balkar

Sektionerna sätts samman med längsgående balkar

Allt dras ihop med spännband innan man slår i dymlingen

Allt dras ihop med spännband innan man slår i dymlingen

Inget jobb för höjdrädda

Inget jobb för höjdrädda

Innerväggarna spikas direkt på ramvirket. Insidan ska lerklinas i kafédelen.

Innerväggarna spikas direkt på ramvirket. Insidan ska lerklinas i kafédelen.

Råspont på gavelspetsarna spikas innan lättbalkar och yttertak ska på plats.

Råspont på gavelspetsarna spikas innan lättbalkar och yttertak ska på plats.

Nu har vi äntligen rest ramvirket till huset. Först sammanfogades de fem sektionerna på backen och sedan restes de med hjälp av en kranbil. Arbetet gick väldigt bra och jag blev förvånad över hur väl allting passade ihop men det var  nervöst innan. Flera sömnlösa nätter! Sektionerna har aldrig varit ihopmonterade med varandra utan alla bitarna är konstruerade i snickeriet och lagda ”på hög” i väntan på resningen.

Efter resningen av ramvirket, som är den bärande delaen av huset, byggs nu ett klimatskal runt huset. Då började vi med innertaket som består av oljad panel i kafédelen och råspont i resten av taket. Även innerväggarna kläs med råspont som lerklinas i kafédelen och gipsas i övriga huset. Sedan ska det på en diffusionsöppen, vindtät duk, lättbalkar och isolering.