Kretsloppshuset

Fasadritning på huset

På den här sidan lägger vi in länkar till sidor med de olika byggavsnitten på kretsloppshuset. Där kommer vi också att lägga in bilder och eventuella videofilmer. Vi hoppas på detta sätt kunna inspirera flera att bygga ekologiskt.

Kretsloppshuset skulle ha blivit ett halmbalshus med lerputsade inner och ytterväggar. Men eftersom det var en extremt regnig sensommar och höst 2011 blev det stor brist på halm i hela norra europa. När man bygger med halm bör man vänta ett år med att använda halmen för då försvinner det vaxliknande skiktet på stråna och det går lättare att få lerputsen att fästa. Vi kan inte vänta ett år till på halm (det kan ju bli brist även detta år) utan måste titta på alternativ. Vi behåller idén med ramverkstimringen och bygger fribärande väggar med cellulosa och träfiberisolering. Då kommer huset att bli mer likt ett passivhus. Stommen uppförs i en så kallad Ramverkstimring som är en gammal metod som användes på logar och ladugårdar. Man arbetar med en massiv fyrkantsågad timmerstomme. Sammanfogningen görs med tappar och dymlingar. Man använder alltså ingen spik eller skruv vid hopfogningen av stommen. Det ställer stora krav på dels timret som ska vara rakt och vinkelrät men också på snickaren som ska göra alla hål och tappar. Vi får se om vi håller för kraven!

Se filmerna om håltagning med kedjestämmaskinen: